Like Page để cập nhật tin mới ngay trên facebook nhé

Microsoft Visual C++ Redistributable AIO 2005-2017 v1.8 Silent

Đây là phiên bản Repack cho phép cài đặt tự động các thư viện visual c++ từ phiên bản 2005-2017 dưới dạng Silent và Full Silent.
Sự khác nhau giữa Silent và Full Silent:
- Silent: Khi khởi chạy sẽ có giao diện thông báo xác nhận cài đặt OK/Cancel
- Full Silent: Khi khởi chạy thì sẽ cài đặt ngầm mà không có thông báo nào hết.
Microsoft Visual C++ Redistributable AIO 2005-2017 v1.8 Silent

Bao gồm các phiên bản:

- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.17
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.17
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.6161
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.6161
- Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
- Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40660
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40660
- Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) v14.10.25008
- Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) v14.10.25008

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Tải về và giải nén
Bước 2: Click vào Microsoft Visual C++ Pack v1.8 Silent/Full Silent.exe

Tải về phần mềm:

Silent:
Link Fshare: Tải về
Link Drive: Tải về
Fully Silent:
Link Fshare: Tải về
Link Drive: Tải về

Không có nhận xét nào

- Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi xuất bản

- Những bình luận mang tính xây dựng đóng góp bài viết mới được duyệt

- Vui lòng KHÔNG bình luận thô tục, không dấu, chèn các liên kết bên ngoài, bình luận không liên quan hoặc quá ngắn

- Hãy là con người văn minh từ những câu nói