Like Page để cập nhật tin mới ngay trên facebook nhé

Tạo trang lỗi 404 ngộ nghĩnh bằng CSS và HTML

Hôm nay mình chia sẻ tới mọi người một trang báo lỗi cực ngộ nghĩnh cho blogspot, chỉ sử dụng CSS và HTML nên sẽ không làm ảnh hưởng tới tốc độ tải trang của bạn.
Tạo trang lỗi 404 ngộ nghĩnh bằng CSS và HTML

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Bạn đăng nhập Blogger -> Chủ đề -> Chỉnh sửa HTML sau đó dán đoạn HTML phía sau ngay dưới thẻ <body>
 <b:if cond="data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;">
  <div id="container-error">
   <div class="minion">
    <div class="hands">
     <div class="left"></div>
     <div class="right"></div>
     <div class="fingers-l"></div>
     <div class="fingers-r"></div>
     <div class="glove-l"></div>
     <div class="glove-r"></div>
    </div>
    <div class="glasses">
     <div class="glassesline1"></div>
     <div class="glassesline2"></div>
     <div class="glass1">
      <div class="eye1"></div>
     </div>
     <div class="glass2">
      <div class="eye2"></div>
     </div>
    </div>
    <div class="mouth">
     <ul class="teeth">
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
     </ul>
    </div>
    <div class="belt-left"></div>
    <div class="belt-right"></div>
    <div class="pants"></div>
    <div class="legs">
     <div class="left"></div>
     <div class="right"></div>
     <div class="shoe-l"></div>
     <div class="shoe-r"></div>
    </div>
   </div>
   <div id="buttonerror">
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Homepage</a></div>
  </div>
 </b:if>
Bước 2: Bạn tìm đến thẻ ]]></b:skin và dán đoạn CSS sau lên phía trên
/* CSS Custom Error Minion */
#container-error{text-align:center;z-index:9999;width:100%;height:100%;position:fixed;top:0;right:0;bottom:0;left:0;padding:0;background-color:#EC7E65;color:#fff}
#buttonerror{clear:both;position:absolute;background-color:rgba(255,255,255,.05);color:#EC7E65;position:absolute;left:0;right:0;bottom:15%;margin:auto;max-width:250px;padding:20px;z-index:99999;border-radius:10px;border:5px solid #fff;transition:all .5s}
#buttonerror a{color:#fff;font-weight:700;font-size:1.5rem;text-transform:uppercase;letter-spacing:1px}
#buttonerror:hover{background-color:rgba(255,255,255,1)}
#buttonerror:hover a,#buttonerror a:hover{color:#EC7E65}
.minion{position:absolute;background-color:#ffed41;height:360px;width:218px;border-radius:218px 218px 130px 130px;position:absolute;left:50%;top:45%;margin:-180px 0 0 -109px;z-index:99999}
.glassesline1{background-color:#494949;border-radius:4px;height:12px;width:238px;position:relative;top:98px;margin:0 -10px}
.glassesline2{background-color:#2d2d2d;border-radius:4px;height:12px;width:238px;position:relative;top:98px;margin:0 -10px;box-shadow:0 3px 0 0 rgba(0,0,0,0.15)}
.glass1,.glass2{background-color:#e2e2e0;height:102px;width:102px;border-radius:102px;position:absolute;top:55px;box-shadow:-4px 4px 0 0 rgba(50,50,50,0.15),1px -1px 0 0 rgba(255,255,255,1)}
.glass1{left:10px;right:auto;z-index:2}
.glass2{right:10px;left:auto;z-index:1}
.glass1:before,.glass2:before{background-color:#e5bf36;height:78px;width:78px;border-radius:78px;display:block;position:relative;top:12px;left:12px;content:""}
.glass1:after,.glass2:after{background-color:#FFF;height:58px;width:78px;border-radius:78px;position:absolute;top:22px;left:12px;content:"";animation:eyes 5s linear 1s infinite}
.eye1,.eye2{background-color:#724c25;height:28px;width:28px;border-radius:28px;position:absolute;top:44px;z-index:3}
.eye1{left:46px}
.eye2{right:46px}
.eye1:before,.eye2:before{background-color:#2c2d2f;height:12px;width:12px;border-radius:12px;display:block;position:relative;top:8px;left:8px;content:""}
.eye1:after,.eye2:after{background-color:#FFF;height:8px;width:8px;border-radius:8px;position:absolute;top:6px;left:12px;content:""}
.mouth{background-color:#603814;height:36px;width:106px;position:absolute;border-radius:0 0 106px 106px;top:182px;left:55px;overflow:hidden}
.mouth:before{background-color:#FFED41;height:80px;width:205px;position:relative;display:block;border-radius:0 0 150px 150px;top:-70px;left:-50px;content:"";z-index:2;box-shadow:0 3px 0 0 rgba(50,50,50,0.15)}
ul.teeth{list-style:none;z-index:1;position:absolute;top:-10px;left:-25px}
ul.teeth li{float:left;height:15px;width:20px;background:#FFF;display:inline-block;border-radius:0 0 15px 15px}
ul.teeth li:first-child,ul.teeth li:last-child{height:10px}
.pants{background-color:#2b5b89;height:66px;position:relative;top:270px;border-radius:0 0 128px 128px;z-index:2}
.pants:before{background-color:#2b5b89;height:58px;width:138px;display:block;position:relative;top:-58px;margin:0 auto;content:""}
.pants:after{background-color:#224467;height:44px;width:58px;display:block;position:relative;top:-76px;border-radius:0 0 58px 58px;margin:0 auto;content:""}
.belt-left,.belt-right{background-color:#224467;height:16px;width:70px;position:absolute;top:225px;z-index:3}
.belt-left{left:-10px;transform:scale(1) rotate(24deg) translateX(0px) translateY(0px) skewX(0deg) skewY(0deg)}
.belt-right{right:-10px;transform:scale(1) rotate(-28deg) translateX(0px) translateY(0px) skewX(0deg) skewY(0deg)}
.belt-left:after,.belt-right:after{background-color:#2d2d2b;height:11px;width:11px;border-radius:11px;position:absolute;content:""}
.belt-left:after{left:56px;top:3px}
.belt-right:after{right:57px;top:3px}
.legs .left,.legs .right{background:#224467;height:22px;width:44px;position:absolute;top:358px;z-index:1}
.legs .left{left:60px}
.legs .right{right:60px}
.legs .left:after{position:absolute;content:"";height:0;width:0;border-bottom:22px solid #EC7E65;border-right:10px solid transparent}
.legs .right:after{position:absolute;content:"";height:0;width:0;border-bottom:22px solid #EC7E65;border-left:10px solid transparent;right:0}
.shoe-l,.shoe-r{background-color:#424242;width:52px;height:18px;position:absolute;top:380px}
.shoe-l{left:50px;border-radius:18px 0 0 0}
.shoe-r{right:50px;border-radius:0 18px 0 0}
.shoe-l:after,.shoe-r:after{background-color:#2d2d2d;width:56px;height:5px;position:absolute;content:"";top:18px;left:-2px}
.shoe-l:before{position:absolute;content:"";height:0;width:0;border-top:5px solid #224467;border-left:34px solid transparent;left:20px}
.shoe-r:before{position:absolute;content:"";height:0;width:0;border-top:5px solid #224467;border-right:34px solid transparent;right:20px}
.hands .left,.hands .right{background-color:#e5c034;height:100px;width:16px;position:absolute;top:242px}
.hands .left{left:-16px;border-radius:16px 0 0 0}
.hands .right{right:-16px;border-radius:0 16px 0 0}
.hands .fingers-l,.hands .fingers-r{background-color:#424242;position:absolute;content:"";height:16px;width:16px;top:350px;z-index:1}
.hands .fingers-l{left:-6px;border-radius:0 16px 0 0}
.hands .fingers-r{right:-6px;border-radius:16px 0 0 0}
.hands .fingers-l:after,.hands .fingers-r:after{background-color:#383838;height:16px;width:16px;content:"";border-radius:16px;position:absolute;top:15px;z-index:2}
.hands .fingers-l:after{left:0}
.hands .fingers-r:after{right:0}
.hands .fingers-l:before,.hands .fingers-r:before{background-color:#2c2c2c;height:16px;width:16px;content:"";border-radius:16px;position:absolute;top:8px;z-index:1}
.hands .fingers-l:before{left:5px}
.hands .fingers-r:before{right:5px}
.hands .glove-l,.hands .glove-r{background-color:#424242;position:absolute;height:36px;width:16px;border-radius:0 0 16px 16px;top:342px;z-index:3}
.hands .glove-l{left:-15px}
.hands .glove-r{right:-15px}
.hands .glove-l:before,.hands .glove-r:before{position:absolute;content:"";height:0;width:0;top:-15px;border-bottom:30px solid #424242;border-left:30px solid transparent;transform:scale(1) rotate(45deg) translateX(0px) translateY(0px) skewX(0deg) skewY(0deg)}
.hands .glove-l:before{left:-7px}
.hands .glove-r:before{right:-7px}
Lưu mẫu lại, chúc bạn thành công!

Không có nhận xét nào

- Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi xuất bản

- Những bình luận mang tính xây dựng đóng góp bài viết mới được duyệt

- Vui lòng KHÔNG bình luận thô tục, không dấu, chèn các liên kết bên ngoài, bình luận không liên quan hoặc quá ngắn

- Hãy là con người văn minh từ những câu nói