Cách chèn Page Facebook vào blogger mới nhất

Khi đã có 1 trang Fanpage Facebook thì điều mà bạn quan tâm đến đó là cách chèn fanpage để tạo nút Like trong Facebook. Việc này sẽ giúp cho Fanpage của bạn có thêm nhiều thành viên hơn đồng thời cũng sẽ có nhiều người biết đến Website của bạn thông qua Facebook.

Sơ lược về lợi ích của fanpage Facebook

Mạng xã hội Facebook với số lượng hơn 1 tỷ người dùng đã trở thành một kênh bán hàng và quảng bá thương hiệu tuyệt vời mà các công ty, tổ chức không thể bỏ qua.
Việc liên kết giữa website và Facebook, cụ thể là Fanpage Facebook giúp gắn kết khách hàng với thương hiệu chặt chẽ hơn. Tạo thêm hiệu ứng thu hút các khách hàng mới đến với thương hiệu của bạn. Sau đây mình hướng dẫn bạn chèn Facebook vào Web/Blog mới nhất. 
Cách chèn Page Facebook vào blogger mới nhất
[post_ad] Vào bố cục sau đó thêm một tiện ích mới dán code sau và thay đổi địa chỉ Page của bạn là được. Sau đó nhấn Lưu
<center><div class='widget-content'>
<div class="fb-page" 
data-href="https://www.facebook.com//startruongblog" 
data-tabs="messages, timeline, events"
data-small-header="true" 
data-adapt-container-width="true" 
data-hide-cover="false" 
data-show-facepile="false"
data-height="320">
<div class="fb-xfbml-parse-ignore">
<blockquote cite="https://www.facebook.com//startruongblog"><a href="https://www.facebook.com//startruongblog">Facebook</a></blockquote></div></div>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script></div></center>

Thay màu đỏ thành link page của bạn . Chúc bạn thành công.

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm