12 file psd khung ảnh + tên cho ảnh bìa facebook

Đây mình để hiển thị 2 khung + tên sẵn cho các bạn yêu thích làm ảnh bìa hoặc bắt đầu làm ảnh. Ở dưới mình sẽ để link tải. Bạn chưa có phần mềm photoshop thì tải tại đây.[post_ad]
Thông tin: Gồm 12 File định dạng .PSD
12 file psd khung ảnh + tên cho ảnh bìa facebook
12 file psd khung ảnh + tên cho ảnh bìa facebook
HƯỚNG DẪN TẢI DOWNLOAD LIÊN HỆ

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm