Thay đổi giao diện tiện ích thống kê cho blogspot

Thay đổi giao diện tiện ích thống kê cho blogspot - tùy biến để trở nên hấp dẫn và đầy đủ chức năng hơn.[post_ad]
Hướng Dẫn 
Bước 1: Các bạn đăng nhập vào Blog của các bạn => Bố cục
Bước 2: Chọn Thêm Tiện ích => Thống kê blog => Chọn kiểu thứ 2 (như hình dưới) rồi Lưu
Thay đổi giao diện tiện ích thống kê cho blogspot
Lưu ý: Các bạn để ý vào link của Widget các bạn vừa tạo và nhớ cái ID sau cùng của dòng link. Thường thì mặc định của Widget này là Stats1 
Thay đổi giao diện tiện ích thống kê cho blogspot
Bước 3: Các bạn chọn Mẫu => Chỉnh sửa HTML => Chọn đến tiện ích lúc nãy các bạn vừa thêm, như của mình là Stats1
Thay đổi giao diện tiện ích thống kê cho blogspot
Bạn sẽ thấy 1 đoạn code bạn thay đoạn code sau
<b:widget id='Stats1' locked='false' title='Tổng số lượt xem trang' type='Stats' visible='true'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title != &quot;&quot;'><h2><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content'>
<!-- Content is going to be visible when data will be fetched from server. -->
<div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_content&quot;' style='display: none;'>
<!-- Counter and image will be injected later via AJAX call. -->
<b:if cond='data:showSparkline'>
<img alt='Sparkline' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_sparkline&quot;' height='30' width='75'/>
</b:if>
<span expr:class='&quot;counter-wrapper &quot; + (data:showGraphicalCounter ? &quot;graph-counter-wrapper&quot; : &quot;text-counter-wrapper&quot;)' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_totalCount&quot;'>
</span>
<b:include name='quickedit'/>
</div>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
Thành đoạn code sau
<b:widget id='Stats1' locked='false' title='Thống kê Blogspot' type='Stats' version='1' visible='true'>
  <b:includable id='main'>
 <b:if cond='data:title'><h2 class='iconthongke'><data:title/></h2></b:if>
 <div class='widget-content'>
  <!-- Content is going to be visible when data will be fetched from server. -->
  <div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_content&quot;' style='display: none;'>
   <!-- Counter and image will be injected later via AJAX call. -->
   <b:if cond='data:showSparkline'>
    <img alt='Sparkline' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_sparkline&quot;' height='30' src='http://2.bp.blogspot.com/-nsxCtkYnchQ/VLEifAyf97I/AAAAAAAAIlk/9Viyy0W9r04/s1600/FFF.png' title='Sparkline' width='75'/>
   </b:if>
   <b:if cond='data:showGraphicalCounter'>
    <span class='counter-wrapper graph-counter-wrapper' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_totalCount&quot;'/>
   <b:else/>
    <span class='counter-wrapper text-counter-wrapper' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_totalCount&quot;'/>
   </b:if>
<script type='text/javascript'>
function postCount(json){
document.write(&quot;<span class='counts post2'> Tổng số bài viết &quot;);
var count = json.feed.openSearch$totalResults.$t;
document.write(&quot;<span class='count'>&quot; + count + &quot;</span>&quot;);
document.write(&quot;</span>&quot;)
}
function numberOfComments(json){
document.write(&quot;<span class='counts comment'> Tổng lượt Comments &quot;);
var count = json.feed.openSearch$totalResults.$t;
document.write(&quot;<span class='count'>&quot; + count + &quot;</span>&quot;);
document.write(&quot;</span>&quot;)
}
</script>
<script src='/feeds/posts/default?alt=json-in-script&amp;amp;max-results=0&amp;amp;callback=postCount' type='text/javascript'/>
<script src='/feeds/comments/default?alt=json-in-script&amp;amp;max-results=0&amp;amp;callback=numberOfComments'/>

  </div>
 </div>
</b:includable>
 </b:widget>
Sau đó bạn tìm đến thẻ </head> và dán code sau lên trước nó
<link href='//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet'/>
<style type='text/css'>
/* Blogger Custom Stats widget by Thinh ND */
.Stats img {display:none!important;background-image:none;}
.Stats .counter-wrapper {width:92%;text-align:right;margin:10px;line-height:35px;color:#333;font-weight:700;font-size:16px;margin-left: 0;}
.Stats .counter-wrapper:after {content:&quot;Page Views&quot;;float:left;text-align:left;font-size:13px;font-weight:700;color:#333;}
.counts {display:inline-block;width:92%;font-size:13px;line-height:35px;color:#333;font-weight:700;}
.counts .count {display:inline-block;font-size:16px;height:30px;
vertical-align:top;direction:ltr;float:right;color:#333;font-weight:700!important;}
.counts:hover .titles:before {color:#333!important;border-radius:2px;border-color:rgba(255,255,255,0.1);}
.counter-wrapper.text-counter-wrapper:before, .counts:before {display:inline-block;font-size:13px;font-family:FontAwesome;font-style:normal;font-weight:normal;margin:0 10px 0 10px;float:left;width:10px;text-align:center;}
.counter-wrapper.text-counter-wrapper:before, .counts:before {
display:block;background-color:#fff;color:#333;width:35px;height:35px;font-size:18px;line-height:35px;border-radius:2px;margin:0px 8px 0 0;}
.counter-wrapper.text-counter-wrapper:before {content:&quot;\f06e&quot;;}
.counts.post2:before {content:&quot;\f044&quot;;}
.counts.comment:before {content:&quot;\f0e6&quot;;}
#Stats1_content {width:auto;height:auto;background-color:#fff;}
</style>
Nhấn lưu mẫu và xem kết quả !
Bạn có thể tùy chỉnh Css phù hợp với màu của blog bạn. Chúc bạn thành công.

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm