Hiển thị bài viết theo nhãn cố định ở trang chủ cho blogspot

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hiển thị bài viết theo nhãn cố định ở trang chủ cho blogspot. Theo một chủ đề chính, hoặc được bạn đọc quan tâm.
Hiển thị bài viết theo nhãn cố định ở trang chủ cho blogspot
Hiển thị bài viết theo nhãn cố định ở trang chủ cho blogspot
Cách chỉ cho phép hiển thị bài viết thuộc nhãn nhất định ở trang chủ[post_ad]
Bước 1: Đăng nhập vào blog của bạn.
Bước 2: Chọn mẫu (template) => Chọn Chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
Bước 3: Tìm đoạn code <b:includable id='main' var='top'> và kéo chuột xuống vài dòng bạn sẽ tìm được đoạn code tương tự như bên dưới (đoạn này có thể khác nhau tùy theo từng mẫu blog):
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:include data='post' name='post'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
<b:if cond='data:post.includeAd'>
<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
<data:defaultAdEnd/>
<b:else/>
<data:adEnd/>
</b:if>
<data:adCode/>
<data:adStart/>
</b:if>
<b:if cond='data:post.trackLatency'>
<data:post.latencyJs/>
</b:if>
</b:loop>
- Thay thế nó thành đoạn code bên dưới:
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:label.name == "Show Label"'>
<b:include data='post' name='printPosts'/>
</b:if>
</b:loop>
</b:if>
<b:else/>
<b:include data='post' name='printPosts'/>
</b:if>
Ở đây Show Label chính là tên nhãn mà bạn muốn hiển thị bài viết của nhãn đó ở trang chủ.
- Lúc này mình tìm thẻ đóng </b:includable> của thẻ <b:includable id='main' var='top'>. Và đặt đoạn code bên dưới vào sau thẻ </b:includable> nói trên.
<b:includable id='printPosts' var='post'>
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
<h2 class='date-header'>
<data:post.dateHeader/>
</h2>
</b:if>
<b:include data='post' name='post'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
</b:includable>
Cuối cùng lưu mẫu lại và xem kết quả. Chúc bạn thành công !
  1. Ad cho mình xin template được không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn ib qua facebook mình nhé, cảm ơn bạn. Hãy luôn ủng hộ blog nhé

      Xóa

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm