Chia sẻ 100 Font chữ đã việt hoá - Font chữ tuyệt đẹp cho thiết kế

Đây là bản nén của bộ 100 font chữ được việt hóa đầy đủ rõ ràng và đẹp mắt của iceel, tất cả đều được việt hóa kĩ càng, chọn lọc, đặc biệt bản Update mới này đã sửa lỗi cài đặt font, rename lại tên font cho dễ tìm.

Dưới đây là hình ảnh mẫu của một vài bộ Font
Chia sẻ 100 Font chữ đã việt hoá - Font chữ tuyệt đẹp cho thiết kế
Chia sẻ 100 Font chữ đã việt hoá - Font chữ tuyệt đẹp cho thiết kế
Chia sẻ 100 Font chữ đã việt hoá - Font chữ tuyệt đẹp cho thiết kế
Chia sẻ 100 Font chữ đã việt hoá - Font chữ tuyệt đẹp cho thiết kế

Thông tin Font chữ

Dung lượng 202 MB
100 Font chữ đã việt hoá

Tải về Font chữ

Link Dohoafx: Tải về
Link dự phòng: Tải về

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm