Chia sẻ bộ Action chỉnh sửa màu ảnh tuyệt đẹp của JD Beautiful

Đây là bộ photoshop Action giúp bạn chỉnh những gam màu sắc đẹp và cùng với một số tính năng làm đẹp ảnh chụp mẫu của bạn.
Dưới đây là một số ảnh sau khi được chỉnh sửa qua Action này.
Chia sẻ bộ Action chỉnh sửa màu ảnh tuyệt đẹp của JD Beautiful
Chia sẻ bộ Action chỉnh sửa màu ảnh tuyệt đẹp của JD Beautiful


Chia sẻ bộ Action chỉnh sửa màu ảnh tuyệt đẹp của JD Beautiful


Chia sẻ bộ Action chỉnh sửa màu ảnh tuyệt đẹp của JD Beautiful

Thông tin về Action

JD Beautiful World Foundations Sets & Actions
Photoshop ATN | Adobe CS2+ | 5.5 MB
Bạn có thể tham khảo nhiều Action đẹp khác tại địa chỉ sau: https://jessicadrossin.com/jd-beautiful-world-actions-foundations

Tải về bộ Action

Link dohoafx: Tải về
Link dự phòng: Đang cập nhật
Nguồn: Dohoafx

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm