Hướng dẫn cập nhật phiên bản Windows 10 Redstone 2 nhanh nhất từ Windows Update

Windows 10 Version 1703 Creators Update hay Windows 10 Restone 2 đã được phát hành dưới dạng ISO trên chính trang chủ của Microsoft và kênh MSDN.

Còn những người dùng đang ở phiên bản Windows 10 Version 1607 Anniversary vẫn chưa cập nhật thông qua Windows Update.
Hướng dẫn cập nhật phiên bản Windows 10 Redstone 2 nhanh nhất từ Windows Update
Vậy để có thể cập nhật nhanh nhất, bạn cần làm một số bước cơ bản sau:

1. Kiểm tra Services có được bật không:

Đi đến Windows Update, thiết lập lại:
Startup Type: Manual
Status: Runing
Hướng dẫn cập nhật phiên bản Windows 10 Redstone 2 nhanh nhất từ Windows Update

2. Vào Settings > Update and security > Windows Update

Chọn Option Advanced option: Bỏ tích Defer feature updates
Hướng dẫn cập nhật phiên bản Windows 10 Redstone 2 nhanh nhất từ Windows Update
Chọn Choose how updates are delivered:
Hướng dẫn cập nhật phiên bản Windows 10 Redstone 2 nhanh nhất từ Windows Update

3. Vào Settings > Time and Language > Region & language:

Chọn Contry or region:
Hướng dẫn cập nhật phiên bản Windows 10 Redstone 2 nhanh nhất từ Windows Update
Trên đây là một số bước cơ bản để nhận bản cập nhật Creators Update nhanh nhất.
Nguồn: phuongcloudit

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm