Tải về miễn phí Microsoft .NET Framework bản cài đặt

Ngày nay có vô số phần mềm thông dụng buộc phải phải cài Microsoft NET Framework để có thể hoạt động được.
Tải về miễn phí Microsoft .NET Framework bản cài đặt
Chúng tôi sẽ tổng hợp lại cho các link download Microsoft NET Framework cài đặt offline mọi phiên bản cho bạn cập nhật và cài đặt vào máy tính của mình.

Thông tin cấu hình các phiên bản Microsoft NET Framework

NET Framework 4.5.2

Hệ điều hành: Windows 7 Service Pack một, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack hai, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista Service Pack hai
Vi xử lý: một GHz hoặc mau lẹ hơn
RAM: 512 MB
Ổ đĩa cài đặt trống: 850 MB ( 32-bit) và hai GB ( 64-bit)

NET Framework 4.5.1

Hệ điều hành: Windows 7 Service Pack một, Windows 8, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Vista Service Pack 2
Vi xử lý: một GHz hoặc mau lẹ hơn
RAM: 512 MB
Ổ đĩa cài đặt trống: 850 MB ( 32-bit) và hai GB ( 64-bit)

NET Framework 4.5

Hệ điều hành: Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack hai
Vi xử lý: một GHz hoặc tốc độ hơn
RAM: 512 MB
Ổ đĩa cài đặt trống: 850 MB ( 32-bit) và 2 GB ( 64-bit)

NET Framework 4.0

Hệ điều hành: Windows 7, Windows 7 Service Pack một, Windows Server 2003 Service Pack hai, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3
Vi xử lý: 1 GHz hoặc nhanh hơn
RAM: 512 MB
Ổ đĩa cài đặt trống: 850 MB ( 32-bit) và 2 GB ( 64-bit)

NET Framework 3.5

Hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP
Vi xử lý: 400 MHz Pentium hoặc tương đương ( Tối thiểu); 1GHz Pentium hoặc tương đương ( Khuyến nghị)
RAM: 96 MB (Tối thiểu); 256 MB ( Khuyến nghị)
Ổ đĩa cài đặt trống: 500 MB

NET Framework 3.0

Hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows XP
Vi xử lý: 400 MHz Pentium hoặc tương đương ( Tối thiểu); 1GHz Pentium hoặc tương đương ( Khuyến nghị)
RAM: 96 MB (Tối thiểu); 256 MB ( Khuyến nghị)
Ổ đĩa cài đặt trống: 500 MB

NET Framework 2.0

Hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows XP
Vi xử lý: 400 MHz Pentium hoặc tương đương ( Tối thiểu); 1GHz Pentium hoặc tương đương ( Khuyến nghị)
RAM: 96 MB (Tối thiểu); 256 MB ( Khuyến nghị)
Ổ đĩa cài đặt trống: 500 MB
Windows Installer: Windows Installer 3.1 hoặc mới hơn
Internet Explorer: Internet Explorer 6.0 hoặc mới hơn

Tải về miễn phí Microsoft .NET Framework bản cài đặt

NET Framework 4.5.2

Dowload 32bit & 64bit version

NET Framework 4.5.1 (Full Package)

Dowload 32bit và 64bit version

NET Framework 4.5 (Full Package)

Dowload 32bit và 64bit version

NET Framework 4.0 (Full Package)

Dowload 32bit và 64bit version

NET Framework 3.5 (Full Package)

Dowload 32bit và 64bit version

NET Framework 3.5 Service Pack 1

Dowload NET 3.5 service Pack I

NET Framework 3.0 (Full Package)

Download 32bit version
Download 64bit version

NET Framework 2.0 (Full Package)

Download 32bit version
Download 64bit version
Microsoft .NET Framework là 1 nền móng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi vận dụng cốt yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows khá lớn mạnh bởi Microsoft lúc cài đặt một số phần mềm.

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm