Tìm hiểu và xử lý kỹ xảo bằng Adobe After Effects

Tài liệu cho phép bạn tìm thấy những kỹ năng thiết yếu, cũng như khám phá các tính năng và chức năng mới của After Effects trên máy tính chạy Windows hoặc Mac OS. Mỗi bài học bao gồm thông tin hướng dẫn từng bước, các file bài học và video hướng dẫn, tất cả đều có sẵn trong gói tài nguyên kèm tài liệu.
Tìm hiểu và xử lý kỹ xảo bằng Adobe After Effects
Với bộ tài liệu này sẽ giúp bạn nắm được các kỹ năng cơ bản để vận dụng thiết kế, xử lý đồ hoạ kỹ xảo được thành thạo hơn.
Link Fshare: Tải về
Link dự phòng: Tải về

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm