Tối ưu hóa thẻ tiêu đề H1 cho blogspot

Khi xây dựng website trên nền tảng blog hơn 90% các blog khi sử dụng logo hình ảnh sẽ bị lỗi không lấy tên blog ở trang chủ làm thẻ H1.
Tối ưu hóa thẻ tiêu đề H1 cho blogspot
Do vậy đoạn code mà mình chia sẻ dưới đây sẽ làm cùng lúc 2 nhiệm vụ là tối ưu lỗi HTML5 tại logo và đặt lệnh điều kiện để nhận tiêu đề blog ở trang chủ làm thẻ H1, tiêu đề blog sẽ tự động đổi thành thẻ H3 khi ở bài viết. Lúc đó tiêu đề bài viết sẽ chuyển thành thẻ H1 để bạn có thể dễ dàng SEO bài viết hơn.

Hướng dẫn tối ưu logo tiêu đề cho blogspot

Bạn đăng nhập Blogger -> Mẫu -> Sau đó tìm đoạn code sau:
<img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_headerimg&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width' style='display: block'/>
Và thay thành đoạn code sau:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<h1 itemprop='name'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl' itemprop='url'>
<img expr:alt='data:title' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_headerimg&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:style='&quot;height:&quot; + data:height + &quot;width:&quot; + data:width + &quot;display: block&quot;'/><span style='display: none;'><data:blog.title/></span></a></h1>
<b:else/>
<h3 itemprop='name'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl' itemprop='url'>
<img expr:alt='data:title' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_headerimg&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:style='&quot;height:&quot; + data:height + &quot;width:&quot; + data:width + &quot;display: block&quot;'/><span style='display: none;'><data:blog.title/></span></a></h3>
</b:if>
Kiểm tra: Bạn dùng tiện ích SEOquake và kiểm tra ở trang chủ. Tên blog đã được chọn làm thẻ H1 ở trang chủ và tự động chuyển thành thẻ H3 ở trang bài viết.
Chúc bạn thành công!
Nguồn: Toilaquantri
  1. banj oi blog cua minh ko co doan cord giobf ban
    vay toi uu the h1 ban giup minh dc ko ah.
    bds.nguyennhan@gmail.com

    Trả lờiXóa

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm