Video hướng dẫn chỉnh sửa và tút lại mái tóc bằng Photoshop CC

High End Retouching chỉnh sửa và tút lại mái tóc là một trong những công việc tốn thời gian nhất trong Photoshop , tuy nhiên bức ảnh của bạn mang lại hiệu quả cao nhất của sự chuyên nghiệp . Bạn có thể xem kết quả các tấm ảnh của một công việc như vậy trong tạp chí, biển quảng cáo , chúng ta sẽ tìm High End retouching trên mái tóc.
Video hướng dẫn chỉnh sửa và tút lại mái tóc bằng Photoshop

Thông tin:

Photoshop CC: High End Hair Retouching in Photoshop
MP4 | Video: AVC 1280×720 | Audio: AAC 44KHz 2ch | Duration: 2.5 Hours | 1.60 GB

Tải về:

Link Dohoafx: Tải về
Link dự phòng: Tải về
Nguồn: Dohoafx

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm