Chia sẻ những Photoshop Action hiệu ứng ảnh tuyệt đẹp HOT nhất hiện nay

Chia sẻ tới các bạn những bộ Photoshop Action với những hiệu ứng ảnh đẹp mắt, hiệu ứng ảnh được tạo ra nhanh chóng chỉ với vài bước đơn giản.

Bao gồm những hiệu ứng

Làm ảnh sau gương
Hiệu ứng ảnh 3D
Ghép đầu lâu
Hiệu ứng tan Biến
Hiệu ứng Chồng hình
Hiệu ứng biến ảnh thành tranh vẽ chì
Chia sẻ những Photoshop Action hiệu ứng ảnh tuyệt đẹp HOT nhất hiện nay

Thông tin chi tiết

3D actions https://crmrkt.com/vDOxe
Skull Face https://crmrkt.com/q35dp
Professional Glass Panels https://crmrkt.com/QlX14
Multicolor Ps Action https://crmrkt.com/OzgN8
Sand Dissolve https://crmrkt.com/pypW6
Animated Multiple Exposure https://crmrkt.com/k4Kk
Multiple Exposure https://crmrkt.com/yM2d
Displacement https://crmrkt.com/JXWR
Lines Composition https://crmrkt.com/DGgg
Realistic Sketch https://crmrkt.com/kJxk
Illustrated guide for each action

Tải về Action

Link Dohoafx: Tải về
Link dự phòng: Tải về

Hướng dẫn sử dụng

Trong bộ tải về có hướng dẫn sử dụng nhé!
Nguồn: Dohoafx

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm